การยืดเหยียดของนักกีฬา

การยืดเหยียดถือเป็นกระบวนการยืดยาวออกของกล้ามที่เป็นสิ่งสำคัญที่นักกีฬาทุกคนต้องทำก่อนการปฏิบัติกิจกรรมหรือการแข่งขันการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายความสามารถและการฝึกซ้อมของนักกีฬาวันนี้เราจึงมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการยืดเหยียดของนักกีฬามาฝากไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

  1. ประโยชน์ของการยืดเหยียดอย่างแรกคือสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้การปฏิบัติและเพิ่มความสมบูรณ์ทางทักษะการเคลื่อนไหวของนักกีฬาตัวอย่างเช่นนักกีฬากระโดดไกลใช้เทคนิคการพับขา ต้องการความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อขาหนีบ และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง การยืดเหยีอดกล้ามเนื้อสามารถเพิ่มความพร้อมทางด้านจิตใจและการผ่อนคลายทางด้านร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถส่งเสริมการพัฒนาสมาธิของนักกีฬายืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดข้อพลิก หรือกล้ามเนื้อฉีกขาดยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหากับหลังของนักกีฬา ยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถลดการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อของนักกีฬาได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถลดอาการเจ็บปวดที่รุนแรงของการมีรอบเดือนของนักกีฬาหญิงได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถลดอาการซึมกล้ามเนื้อของนักกีฬาได้ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถช่วยเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวและความสามารถในการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อและการเพิ่มความสามารถของการเหยียดตัวจะสนับสนุนการเพิ่มขึ้นในความอดทนต่อการถูกยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
  2. ระยะของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะมีอยู่ 2 อย่างคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบง่ายๆและการยืดเหยียดเพื่อพัฒนาสำหรับการยืดเหยียดแบบง่ายๆแต่เริ่มต้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อความปฏิบัติการยืดเหยียดง่ายๆไม่มีการกระชากเป็นการยืดจนถึงตำแหน่งที่รู้สึกสบายมีความตึงเล็กน้อยผ่อนคลายและค้างการยืดเหยียดไว้  20-30  นาทีการรู้สึกของความตึงจะลดลง ณ ตำแหน่งที่ยืดค้างไว้การยืดเหยียดเช่นนี้จะลดการตึงของกล้ามเนื้อและเป็นการเตรียมเนื้อเยื่อให้พร้อมสำหรับการยืดเหยียดเพื่อการพัฒนาความอ่อนตัวที่มากขึ้นและต่อมาคือการยืดเหยียดเพื่อการพัฒนาหลังจากปฏิบัติการยืดเหยียดที่ง่ายๆ ให้เพิ่มการยึดไกลออกไปจนกระทั่งมีความรู้สึกตึงเล็กน้อยราคาไว้ 10 – 30 นาที และปฏิบัติซ้ำการปฏิบัติเช่นนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาของมุมการเคลื่อนไหวและเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มความอ่อนตัวและการเตรียมการเนื้อให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกาย

อย่างไรก็ตามการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมีข้อสำคัญคือควรปฏิบัติอย่างช้าและภายใต้การควบคุมไม่มีการกระชาก ไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่อและทำให้เกิดการผ่อนคลายมีการหายใจเข้าออกช้าๆเป็นจังหวะไม่มีการปั้นลมหายใจครืดทางไว้ ณ ตำแหน่งที่มีความตึงและรู้สึกดีและไม่ควรเปรียบเทียบความอ่อนตัวระหว่างนักกีฬาแต่ละบุคคล