ความหลากหลายของหวย แหล่งนิยมการเสี่ยงโชค

หากจะกล่าวถึง ความหลากหลายของหวย ทั้งรูปแบบการเล่น และประเภทของหวยที่เล่น ถือว่าเป็นแรงจูงใจและการตัดสินใจอย่างหนึ่งในการเล่นหวย รวมถึงความเสี่ยงของการเล่นหวยแต่ละประเภท

ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องอาศัยความหลากหลายของการแทงหวย และเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และวิธีการเล่นที่เหมาะสมกับตัวเอง รวมทั้งโครงสร้างของหวยแต่ละประเภท ซึ่งสามารถจำแนกความหลากหลายของหวย ได้ดังนี้

หวยหลวงหรือหวยรัฐบาล (ลอตเตอรี่)

กลุ่มที่ขายหวยรัฐบาลนี้จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีเงินหมุนเวียนราว 30,000 – 100,000 บาทต่องวด ผู้ประกอบการจะรับหวยมาจากผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่ของจังหวัด ซึ่งเป็นการซื้อขาด จะไม่สามารถส่งคืนได้หากขายไม่หมด ส่วนมากหวยประเภทนี้จะนั่งขายกันตามชุมชน ราคาขายตามแผงย่อย จะตกคู่ละ 80 – 100 บาท และมีบางรายที่มีการนำมาเร่ขายตามชุมชนต่างๆ โดยราคาขายจะตกคู่ละ 100 – 110 บาท

ส่วนใหญ่คนที่เล่นหวยประเภทนี้มักจะเป็นคนที่มีเงินเดือน คนงานตามโรงงานอุตสาหกรรม และหากสนิทสนมกับคนขายสามารถซื้อเชื่อได้ แต่คนชนบทส่วนใหญ่จะไม่นิยมเล่น เนื่องจากมีราคาแพง ความเสี่ยงสูง

หวยใต้ดิน

เจ้ามือหวยรายใหญ่จะประกอบอาชีพการค้าขายในตัว ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าหลักล้านและต้องสานสัมพันธ์กับเจ้าที่รัฐ ในยุคที่เศรษฐกิจเกิดการแข่งขันกันระหว่างหวยรัฐบาลกับหวยใต้ดิน หวยใต้ดินจึงมีการดึงดูดลูกค้า เช่น การให้สินเชื่อหรือแป๊ะ หรือเมื่อซื้อจำนวนมากมีการลดเปอร์เซ็นค่าหวยให้อีก และมีเทคนิคการกระจายโอกาสถูกหวยมากขึ้น เช่น รับแทงสองตัวบน – ล่าง และโต๊ด

ส่วนใหญ่คนที่เล่นหวยประเภทนี้จะเป็นคนชนบท เนื่องจาก สามารถซื้อหวยในราคาที่ไม่แพง ลงทุนน้อย หาซื้อได้ง่าย และมีโอกาสในการได้รับรางวัลเยอะกว่า

หวยแอ

เป็นการขายหวยรัฐบาลพ่วงกับรางวัลพิเศษที่ผู้ขายตั้งราคาขึ้นมาเอง เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ซื้อ โดยจะขายแพงกว่าหวยรัฐบาลเพื่อและกับรางวัลพิเศษที่ผู้ขายกำหนด

หวยกระด้าง หรือแชร์กระด้าง

หวยกระด้างเป็นหวยที่นิยมเล่นกันเองในกลุ่ม ไม่นิยมเล่นกับคนแปลกหน้า เพราะคนขายต้องออกเอกสารที่มีลายเซ็นของคนขายในใบหวย

หวยกระด้างเป็นชุดเบอร์ เรียงตัวเลขไม่ซ้ำ นิยมเล่นเป็นเลขสองตัว 1 ชุด มี 100 เบอร์ ไล่ตั้งแต่ 00 – 99 ส่วนใหญ่จะขายในราคาเบอร์ละ 20 บาท คนขายหวยอาจจะตั้งรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งของเครื่องใช้ได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะให้คำนิยามของหวยในแง่ของ “การพนัน” หรือ “การเสี่ยงโชค”  แต่ในทางปฏิบัติแล้ว คนเราจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อหวยในด้านที่เป็นความเสี่ยง หรือ ไม่สามารถกำหนดผลลัพธ์ตายตัวของตัวเลขได้ ดังนั้น ในการลงทุนซื้อหวยแต่ละประเภทนั้น จำเป็นที่จะต้องไตร่ตรองถึงความเป็นไปได้ของการถูกหวยแต่ละประเภท และต้องคำนึงถึงความสามารถทางด้านการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนด้วย